Zápočtové práce

Zápočtové práce jsou velmi podobné práci semestrální, resp. seminární. Jedná se o jeden z úkolů, jehož splnění vede k udělení zápočtu z daného předmětu.

Zápočtová práce a nároky na zpracování

Podoba práce může být různá, může se jednat o studii konkrétního problému (technické obory), esej, referát, úvahu apod. (dle požadavků pedagoga).

Vzhledem k různým formám zápočtových prací, liší se i podmínky a kritéria po obsahové a formální stránce v závislosti na typu a tématu práce.

Obecně se požaduje minimálně 5 normovaných stran, přehlednost (dělení na úvod, hlavní stať, závěr), seznam použitých zdrojů, případně přílohy.  U zápočtových prací se studenti učí vyhledávat, srovnávat a analyzovat získané informace a zároveň se učí pracovat s citační normou.

Zápočtové práce v technických a přírodních oborech jsou často vyžadovány s přílohami, grafy, tabulkami a schématy, kde jsou prezentovány zjištěné výsledky. Zápočtové práce humanitních oborů často vystačí s prostým textem, kde jsou vyšší nároky na obsah a formu.

Pomůžeme Vám se zpracováním zápočtové práce

Zápočtová práce je často u studentů brána jako minimální překážka na cestě k titulu. Přesto se může stát, že student časově zanedbá povinnost a tak mu zápočet nemusí být udělen a předmět musí opakovat v dalším akademickém roce. Jestliže se termín Vaší práce blíží a vy stále nevíte jak začít, obraťte se na Profipodklady. Zajistíme Vám kompletní podklady pro včasné odevzdání práce, spolu s náležitostmi, které musí obsahovat dle požadavků Vaší školy. Na základě Vašeh zadání Vám připravíme práce z humanitních, přírodovědných a dalších oborů.

 

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.