Úvaha

Úvaha a nároky na její zpracování

Úvaha je velmi rozšířeným žánrem, který provází studenty již od základní školy.  Velmi často je úvaha součástí maturitní zkoušky. Úvaha se věnuje danému problému či jevu, kdy jej rozebírá z různých úhlů pohledů či perspektiv, v logické posloupnosti textu.

Základní strukturu úvahy tvoří úvod, stať a závěr. Úvod se zabývá zadaným problémem či tématem, které je pak následně rozebráno v hlavní stati úvahy z více pohledů. Hlavní stať porovnává možnosti řešení problému, nastiňuje otázky, které z tématu vyplývají, ale může se i ohlížet zpět do historie k příkladům řešení. Největší problém při psaní úvahy spočívá v odchýlení od zadaného tématu. V závěru pak úvaha nastiňuje řešení problému, či alternativy k rozvinutí tématu dále.

Jako jazykový prostředek je nejčastěji využito neutrální a knižní slovní zásoby, v některých případech lze využít i uměleckých postupů stylu psaní.

Pomůžeme Vám se zpracováním úvahy

Nemáte k napsání kvalitní úvahy brání dost času, nepřichází inspirace, či je pro Vás zadané téma nezajímavé? Obraťte se na Profipodklady. Na základě zadaných požadavků Vám pomůžeme s napsáním originální úvah y, včetně obsahových a formálních náležitostí.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.