Slohové práce

Slohová práce a nároky na zpracování

Se slohovou prací se nejčastěji setkávají žáci základních a středních škol.  Zejména na střední škole je slohová práce velmi důležitá, jelikož je součástí maturitní zkoušky.

Podstata slohové práce (tzv. „slohovky“) spočívá v tom, aby se student naučil psát souvisle, s logickou posloupností a uspořádanou strukturou textu pro pozdější studium na vysoké škole. Žáci se učí psát slohové práce v různých stylech, slohových útvarech a žánrech. Ceněným prvkem u slohové práce je z pohledu pedagoga originalita a nápaditost práce. Nedodržení slohového útvaru (vyprávění, esej, reportáž, úvaha, líčení aj.) je hodnoceno negativně, stejně jako malý rozsah slohové práce, špatná struktura a formální a obsahové chyby.

Pomůžeme Vám se slohovou prací

Zadání slohové práce je pro Vás nesrozumitelné a nemáte čas? Pošlete vaše téma práce, požadovaný rozsah a podstatné informace k slohové práci na email Profipodklady a my Vám se vším rádi pomůžeme. Vypracujeme Vám také osnovu, případně dodáme podklady, které pomohou i při maturitních slohových pracích.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.