Seminární práce

Délka seminární práce není tím nejdůležitějším faktorem. Nejčastěji bývá v rozsahu 5 – 20 stran odborného textu. Hlavní cíl spočívá v seznámení studenta s postupy, které se při zpracovávání odborných textů využívají.

Význam seminární práce

Seminární prací, studenty familiárně označovanou jako „seminárka“, se rozumí zadaný úkol, který je odevzdáván v písemné formě. Odevzdání je podmíněno termínem a formou práce, kdy je díky vhodnému zpracování studentovi udělen zápočet z daného předmětu na škole. Ve výjimečných případech se seminární práce píší i na středních školách.

Na rozdíl od referátu není seminární práce určena k slovní prezentaci a je u ní vyžadováno splnění základních formalit odborného textu.

Podle oboru, předmětu a požadavků pedagoga se seminární práce liší svojí strukturou, formou i rozsahem. Minimální délka práce je 5 tzv. normostran (9000 znaků včetně mezer), maximální délka pak 20 normostran.

U kvalitně zpracované seminární práce je předpokladem také to, že je zde vhodně reflektována odborná literatura zpracovaná formou literární rešerše aktuálních poznatků z oboru, spolu se správným použitím citační normy dle ISO normy. Text je koncipován tak, aby z něj byla zřejmá analýza, syntéza nebo komparace daného tématu.

Kapitoly tvoří úvod, hlavní část a závěr, spolu se seznamem odborných zdrojů, obsahem a přílohami.

Pomůžeme s podklady pro seminární práce

Ukončení předmětu a obdržení zápočtu je závislé na správném zpracování a včasném odevzdání seminárních prací. Nejste-li si jisti, zda jste téma vhodně zvolili, nebo jste v časové tísni, nechte si se zpracováním seminární práci poradit u nás.

Zajistíme Vám komplexní podklady k seminární práci a rádi Vám pomůžeme a vyjdeme vstříc i při zpracování požadovaných výstupů, nebo zakomponování příloh do seminární práce.

Vaší seminární práci se budou věnovat zpracovatelé z požadovaného oboru, kteří mají dostatečné zkušenosti.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.