Semestrální práce

Semestrální práce představují zadaný úkol, který je odevzdáván v písemné formě.

Semestrální práce a nároky na zpracování

Semestrální práce je synonymem pro seminární, resp. zápočtovou práci a jsou si velmi podobné. Odevzdání je podmíněno termínem a formou práce, kdy je díky vhodnému zpracování studentovi udělen zápočet z daného předmětu na škole.

Podle oboru, předmětu a požadavků pedagoga se semestrální práce liší svojí strukturou, formou i rozsahem. Minimální délka práce je 5 tzv. normostran (9000 znaků včetně mezer), maximální délka pak 20 normostran.

U kvalitně zpracované semestrální práce je předpokladem také to, že je zde vhodně reflektována odborná literatura zpracovaná formou literární rešerše aktuálních poznatků z oboru, spolu se správným použitím citační normy dle ISO normy. Text  je koncipován tak, aby z něj byla zřejmá analýza, syntéza nebo komparace daného tématu.

Kapitoly tvoří úvod, hlavní část a závěr, spolu se seznamem odborných zdrojů, obsahem a přílohami.

Pomůžeme s podklady pro semestrální práce

Ukončení předmětu a obdržení zápočtu je závislé na správném zpracování a včasném odevzdání práce. Nejste-li si jisti, zda jste téma vhodně zvolili, nebo jste v časové tísni, nechte si se zpracováním semestrální práci poradit u nás.

Zajistíme Vám komplexní podklady k semestrální práci a rádi Vám pomůžeme a vyjdeme vstříc i při zpracování požadovaných výstupů, nebo zakomponování příloh do semestrální práce. Práci Vám připravíme dle kritérií a podmínek Vaší školy.

Vaší semestrální práci se budou věnovat zpracovatelé z požadovaného oboru, kteří mají dostatečné zkušenosti.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.