Referát

Referát a nároky na jeho zpracování

Referát je definovaný jako slohový útvar, který je určený k ústní prezentaci. Cílem referátu je poutavě, avšak výstižně a stručně seznámit posluchače a čtenáře s konkrétním problémem, novinkou či událostí. S referátem se setkávají již žáci na základních školách a dále pak na středních i vysokých školách, jedná se o jeden z nejčastějších úkolů. U humanitních oborů není výjimkou, že referát se odevzdává i písemně jako seminární práce.

Zpracování referátu vyžaduje dobré vědomosti zpracovávané problematiky, spolu se schopností vhodně podchytit podstatu problému a stručně a výstižně jej zpracovat v jednotný celek, který je interpretovatelný ústně.

S přibývajícím stupněm vzdělávání se zvyšují také nároky na referát, jak po odborné, přehledné či formální stránce.  U vysokoškolských referátů je vyžadována odborná terminologie a zpravidla má tři části – úvod, stať a závěr. Pro ústní projev je doplněn prezentací v PowerPointu.

Pomůžeme Vám s referátem

Do ústní prezentace referátu Vám zbývá již málo času, ale vy ještě nejste připraveni? Pak se obraťte na Profipodklady, abychom pro Vás připravili podklady, osnovu i prezentaci, včetně pomoci se samotným textem referátu. Referát Vám připravíme jak po obsahové, tak formální stránce.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.