Čtenářský deník

Čtenářský deník a nároky na zpracování

Pro potřeby složení maturitní zkoušky z jazyka českého se předkládá komisi čtenářský deník. Rozsah přečtených děl se pohybuje v rozmezí 20 – 40 knih z české a světové literatury, dle požadavku pedagoga a školy. Seznam doporučených knih k přečtení studentům předkládá každá škola a mohou se tedy lišit. Literatura obsažená v čtenářském deníku je často z více oblastí, tedy próza, poezii i drama. Knihy uvedené v čtenářském deníku jsou pak předloženy u maturitní zkoušky, a proto je jejich zápis v deníku velmi důležitý.

Čtenářský deník se učí žáci vést už na základní škole, poté na střední škole a předkládají ho u maturitní zkoušky. Pravidla zápisu knihy do čtenářského deníku jsou obdobná. Literární dílo, včetně autora se do deníku zapíše v širším uměleckém kontextu doby, včetně vypsání autorovy další tvorby. Dále je popsán obsah a děj literárního díla, kde je zmíněna také umělecká stránka knihy, stylistické prvky, struktura, motiv, žánr a hlavní idea díla.

Pomůžeme s vypracováním čtenářského deníku k maturitě i pro základní školu

Podklady pro čtenářský deník  Vám sestavíme podle Vámi dodaného seznamu děl jednotnou a srozumitelnou analýzou, abyste je mohli připravit k výuce literatury ve školy, či k maturitní zkoušce.  Jednotlivé zápisy české i světové literatury budou po obsahové a formální stránce tak budou vyhovovat Vám, požadavkům školy, případně pedagoga.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.