Profi-psani.cz

Profesionální zpracování odborných studijních podkladů, se zárukou a spolehlivě.

Profi-psani.cz

Zaměření na kvalitu

Nejkvalitnejší služba za nejnižší cenu na českém internetu.

Zaměření na kvalitu

Nejčastěji spracováváme témy pro

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Jste v časovém shonu a nestíháte si sehnat podklady k bakalářské práci? Termín odevzdání se blíží a máte strach, že ho nestihnete? Dělají Vám problém korektury práce? Nevadí, nevěšte hlavu, jsme tu pro Vás a rádi pomůžeme s podklady a přípravou bakalářské práce. Připravíme pro Vás odborné podklady a relevantní zdroje, včetně formy a rozsahu bakalářské práce na základě Vašeho zadání. Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Každý student na konci vysokoškolského studia musí zpracovat a předložit diplomovou práci pro zisk magisterského či inženýrského titulu. Nenechávejte diplomovou práci na poslední chvíli a obraťte se na naše odborníky, kteří Vám nachystají kompletní podklady. Díky nim pak doženete to, co jste zameškali. Pomoci Vám je pro nás radostí a Vaše diplomová práce se tak nepromění v noční můru. Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.

 

RIGORÓZNÍ PRÁCE

Chcete získat titul tzv. malého doktorátu po úspěšném absolutoriu vysoké školy? Máte před sebou obhajobu rigorózní práce a na dosah titul ThLic., ThDr., JUDr., PhDr. nebo RNDr.? Podmínky pro vypracování rigorózní práce si stanovuje každá vysoká škola zvlášť, u všech platí, že se jedná o obsáhlejší a vědecky hodnotnější práci. Jsme připraveni pomoci Vám najít odborné podklady a studijní materiály, které jsou relevantní a vedou k úspěšné tvorbě rigorózní práce. S našimi odborníky je rigorózní práce rozhodně snazší a Vy ušetříte čas, energii a získáte náskok k přípravě na samotnou obhajobu. Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.

 

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

U kvalitně zpracované semestrální práce je předpokladem to, že je zde vhodně reflektována odborná literatura zpracovaná formou literární rešerše aktuálních poznatků z oboru, spolu se správným použitím citační normy dle ISO normy. Text semestrální práce je koncipován tak, aby z něj byla zřejmá analýza, syntéza nebo komparace daného tématu. Ukončení předmětu a obdržení zápočtu je závislé na správném zpracování a včasném odevzdání semestrální práce. Nejste-li si jisti, zda jste téma vhodně zvolili, nebo jste v časové tísni, nechte si se zpracováním semestrální práci poradit u nás. Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.

 

SEMINÁRNÍ PRÁCE

Seminární prací se rozumí zadaný úkol, který je odevzdáván v písemné formě. Odevzdání je podmíněno termínem a formou práce, kdy je díky vhodnému zpracování studentovi udělen zápočet z daného předmětu na škole. Ve výjimečných případech se seminární práce píší i na středních školách. Délka seminární práce není tím nejdůležitějším faktorem. Nejčastěji bývá v rozsahu 5 – 20 stran odborného textu. Hlavní cíl seminární práce spočívá v seznámení studenta s postupy, které se při zpracovávání odborných textů využívají. Zajistíme Vám komplexní podklady k seminární práci a rádi Vám pomůžeme a vyjdeme vstříc i při zpracování požadovaných výstupů, nebo zakomponování příloh do seminární práce. Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.

 

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

Ročníková práce je přípravou na práci bakalářskou a nejčastěji je požadována po studentech bakalářských studijních programů. V zařazení různých typů prací, se kterými se lze při studiu setkat stojí mezi seminární a bakalářskou prací, čemuž odpovídá její rozsah, odborná náročnost a samostatnost studenta. Délka ročníkové práce je nejčastěji v rozsahu cca 10 normovaných stran. Účelem ročníkové práce je naučit studenta pracovat s odbornou literaturou a používat kritické myšlení, seznámit se s citační normou, zvládnout realizaci vlastního výzkumu a prezentaci výsledků. Na základě Vašich požadavků (zadání, rozsah, forma a obsahové součásti) Vám podklady připraví zpracovatel z daného oboru. Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.

Spokojení zákazníci

  • Komunikace byla skvělá, děkuji!

    Tom
  • Ďekuji týmu Profi-psani.cz za profesionální vypracování práce.

    Jaroslav